Plk. let. i. m. František Truhlář

František Truhlář se narodil 19. listopadu 1917 v přízemním domku č. p. 394 v Lomnici nad Popelkou jako čtvrté dítě textilního dělníka Josefa Truhláře a Marie Truhlářové. V Lomnici nad Popelkou vychodil obecnou a měšťanskou školu. V dalším vzdělání následoval svého staršího bratra Oldřicha a nastoupil do Raisova učitelského ústavu v Jičíně. Podle vzpomínek jeho sestry Boženy studoval s výborným prospěchem, na rozdíl od ostatních spolužáku byl velkým samotářem. Po maturitě v roce 1936 marně sháněl zaměstnání, nastoupil tedy do poddůstojnické školy v Čáslavi. Po roce vstoupil do vojenské akademie v Hranicích na Moravě. V roce 1938 byl vyřazen v hodnosti poručíka letectva a odešel do kurzu pro pozorovatele letectva v Prostějově. 15. březen 1939 znamená konec vojenské služby. Získal zaměstnání v blízké Jilemnici. Místo pohodlného zaměstnání se rozhodl pro odchod do zahraničního odboje.

V lednu 1940 přešel hranice do Slovenského štátu, odkud se přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Libanon dostal do Francie. Odtud odplul do Velké Británie. Jakožto čs. důstojník byl do RAF přijat v hodnosti P/O (poručík). Byl zařazen do jedné z prvních sestavených osádek: první pilot S/Ldr Veselý, druhý pilot Sgt Bufka, navigátor P/O Slabý, radiotelegrafista P/O Matoušek, přední střelec P/O Truhlář a zadní střelec Sgt Albrecht.

16. října 1940 havaroval při návratu z náletu na Brémy letoun S/Ldr Veselého, velitele letky "B" 311. čs. bombardovací perutě. Vzhledem ke změnám v jednotlivých posádkách byli v okamžiku havárie v letounu tito letci: S/Ldr Veselý, Sgt František Zapletal, P/O Slabý, P/O Matoušek, Sgt Albrecht a P/O František Truhlář. Ve svých pamětech, které vyšly pod názvem "Bombardér T-2990 se odmlčel" nehodu popisuje Vilém Bufka: "Byli jsme včera v Brémách," začal Karel zeširoka. "Chlapce ze své osádky už neuvidíš. Kromě zadního střelce jsou mrtvi." Polkl jsem. "Kdo letěl za mě?" "Franta Zapletal." Franta. Vzal za Emana karty a za mne knipl. Už nezaskočí nikdy za nikoho. "Mluv," vybídl jsem Karla nehlasně. "Všecko, co víš." "Chlapci zažili nad cílem hotové peklo," začal Karel, "ale dostali se z toho. Až nad Kanálem jim vysadilo rádio a ve špatném počasí zabloudili. Dostali se až někam nad Londýn, kde narazili do balónových baráží. Jedno z lan jim jako obrovská pila odřízlo křídlo. Zřítili se na tenisový kurt a shořeli. Jen zadní část trupu se oddělila a v ní našli poručíka Frantu Truhláře. Byl těžce popálen, ale ještě žil. Zatím se neví, jestli vydrží." František Truhlář vydržel, po četných operacích o dlouhém léčení byl dokonce znovu zařazen mezi činné letce.

Po výcviku byl jako operační pilot zařazen k 312. čs. stíhací peruti. 11. června 1944 se při kolizi s překážkou jeho přistávající letoun vzňal a František Truhlář utrpěl znovu četné popáleniny. Prošel opět řadou operací a léčení za vedení významného anglického lékaře Archibalda McIndoe. Do vlasti se krátce vrátil v roce 1945, musel se ale znovu vrátit do Anglie. Definitivní návrat přišel v roce 1946.

Jako zástupce velitele 12. pluku v Praze - Kbelích sloužil znovu u letectva. 3. prosince 1946, při letu Praha - Brno, zaletěl nad svoje rodné město, Lomnici nad Popelkou, při předvádění akrobacie zavadil o střechu jednoho z domů a havaroval. Při jeho třetí nehodě jej štěstí opustilo, byl na místě mrtev.

novinky | životopisy | literatura | odkazy | kniha hostů
TOPlist